Obsah

Zájmová činnost

SDH


Historie SDH Banín

V Baníně byl hasičský spolek založen v roce 1889. „Obec měla většinu obyvatel německých. Spolek tedy nesl také německý název: Freiwilliger Feuerwehr – Verein in Bohnau (Sbor dobrovolných hasičů Banín) Krátce po založení zakoupili hasiči v Brně nový hasičský žebřík a tehdy moderní ruční stříkačku firmy Ad. Hillers Wwe u. Sohn, Brünn (Brno). Na místě staré studny postavili v roce 1890 hasičskou zbrojnici.

Počet členů se stále zvyšoval. V roce 1913 bylo do sboru zapojeno šestasedmdesát členů. Hasiči měli několikrát příležitost přesvědčit ostatní obyvatele o své užitečnosti. „Požárů neubývalo, ani když lidé stavení přestavěli na zděná.

Během světových válek spousta členů zahynula v bojích. Po druhé světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta. Původní spolek se tedy rozpadl. Při osídlování Sudet do Banína postupně přicházeli noví lidé. Drobní čeští řemeslníci a sedláci činnost hasičstva obnovili v roce 1948.

stříkačka2

stříkačka1

Technika

Po původním hasičském spolku zůstala hasičská technika. První čeští hasiči našli ve zbrojnici motorovou stříkačku Flader a hasičský vůz, do kterého se zapřahal pár koní. Kočár se bohužel nedochoval. Stříkačku hasiči převáželi pomocí traktoru. Novou stříkačku dostali hasiči v roce 1954. Ale i motorová PS16 zastarala. Od roku 1980 slouží motorová stříkačka typu PPS12. Historickou dvoukolovou ruční stříkačku někteří nadšenci v roce 2008 vyčistili a seřídili. Po víc jak sto letech je stále funkční.

První automobil měli hasiči k dispozici od roku 1956. Přestavěné nákladní auto americké armády značky Ford. V roce 1966 jej vystřídala Tatra 805 a v roce 2011 Avia 21. V r. 2020 obdržela obec dotaci na nové vozidlo Ford Transit.

stříkačka

Hasiči z Banína se podíleli a podílejí na likvidaci požárů nejen v Baníně, ale i v okolních obcích. K největším zásahům patřily požáry domů v Baníně v roce 1995 a v roce 2005. Několikrát zasahovali při požárech stohů slámy nebo suché trávy.
Členové sboru se také pravidelně účastní okrskových cvičení. V hasičských disciplínách dosáhli celé řady úspěchů. Na soutěžích v letech 2003 a 2004 obsadili první místa.

V roce 2004 dostal sbor Pamětní list ke 140. výročí založení dobrovolných hasičů v Čechách. Pamětní medaili vlastní také služebně nejstarší člen banínského sboru František Ducháček. Ve sboru je od roku 1957. V letech 1973 až 2003 zastával funkci velitele sboru, do roku 2005 byl členem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů ve Svitavách. Jeho uniformu zdobí celá řada ocenění. Mimo jiné i Řád svatého Floriána.

V srpnu 2009 oslavili banínští hasiči 120. výročí od založení hasičského spolku v obci. Při této příležitosti pořádali slavnostní odpoledne. Veškerou hasičskou techniku, i tu historickou, předvedli v plné parádě.

V roce 2014 se tato oslava 125. výročí od založení hasičského spolku opakovala.

V roce 2015 byla uspořádána sbírka na výrobu nového hasičského praporu. V témže roce byl tento prapor vysvěcen a na sále místního Kulturního domu byla uspořádána oslava. 

R. 2019 bylo 130. výročí založení hasičského sboru oslaveno na fotbalovém hřišti v Baníně, zde byla předvedena veškeré hasičská technika .

Na oslavách výročí založení se prezentovala i Policie ČR s ukázkami činnosti na místě činu. Oslav se pravidelně účastní okolo 200 lidí. 

V roce 2020 členové místního hasičského sboru opravili a zrenovovali historickou, motorovou, vodní stříkačku  Flader.

 

V současné době má sbor 36 členů, z čehož je jedna žena.

 

Zdroj: obecní kronikář Vladimír Velešík


Současnost

Složení zásahové jednotky

Svitavy mají 16 okrsků SDH, přičemž Banín spadá do 9. Okrsku – Vítějeves, tento okrsek má 8 sborů.

 

Zásahová jednotka Banín

Velitel

  • Palla Antonín

Strojník

  • Konečný Marek

Členové

  • Konečný Pavel
  • Ondra Jiří 
  • Loukota Zdenek
  • Slezák Michal
  • Bureš Jaroslav
  • Palla Antonín 


Banínský Sbor dobrovolných hasičů se každoročně účastní na přelomu května a června soutěže požárního sportu na hřišti ve Vítějevsi.

Dále pravidelně dvakrát do roka absolvují námětové cvičení.