Obsah

Mateřská škola Banín

Mateřská škola Banín

Adresa: Banín 49, 56802  Svitavy

IČ: 70990051
Telefon: 461521152

Ředitelka: Olšánová Lenka
Učitelka: Stehlíková Natálie

Webové stránky: 

Malotřídní mateřskou školu v Baníně navštěvuje  celkem 16dětí.

Děti se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme celý
svět“.
Provoz mateřské školy je od 6,30 do 15,30 hodin. Děti se věnují spontánní hře a činnostem
dle vlastního výběru. Hrají si společně, vytvářejí skupinky podle dané činnosti, někteří volí
činnost u stolečků např. kreslení, modelování, skládání, prohlížení knih nebo konstruktivní
hry se stavebnicemi.
Děti jsou vedeny k samostatnosti v osobní hygieně a stolování. Různé činnosti probíhají
v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelky s dětmi.
Vycházejí z potřeb a zájmu dětí. Všechny činnosti jsou hravého charakteru, činnosti řízené
prolínají hrou a časově nejsou pevně stanoveny.
S dětmi navštěvujeme různé divadelní a filmové představení v blízkém okolí, pořádáme
vánoční dílničky, besídky, pořádáme dětský karneval, den dětí, dny otevřených dveří,
účastníme se akcí pořádané obecním úřadem a pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni.
Děti vzdělává paní ředitelka Mgr. Lenka Olšánová, učitelka Natálie Stehlíková, asistent
pedagoga Květuše Sekvardová a o stravu se stará paní kuchařka Dana Pernicová.
Náš velký dík patří paní učitelce Bc. Petře Lopourové, za její trpělivost, ochotu a
kolektivní spolupráci v mateřské škole.