Obsah

Knihovna

Knihovna Banín

V budově Obecního úřadu je v provozu knihovna, která má více než  3.000 ks. Knih. Tato je pravidelně každý rok doplňována o nejžádanější autory

 

http://knihovnabanin.webk.cz/

 

Otevřeno je každý sudý čtvrtek od 17.00 hod. do 18.00 hod.