Obsah

Oplocenky v „Lavičenském lese“ r. 2019

Kůrovcová katastrofa postihla i lesy v Baníně. Mýtiny je nutné zalesnit a tentokrát se do nových oplocenek vysadí sazenice buků místo smrků.