V budově Obecního úřadu je v provozu knihovna, která má více než 3.000 ks. Knih. Tato je pravidelně každý rok doplňována o nejžádanější autory…

Otevřeno je každý sudý čtvrtek od 17.00 hod. do 18.00 hod