SDH


SDH Banín

Historie SDH Banín

V Baníně byl hasičský spolek založen v roce 1889. „Obec měla většinu obyvatel německých. Spolek tedy nesl také německý název: Freiwilliger Feuerwehr – Verein in Bohnau (Sbor dobrovolných hasičů Banín) Krátce po založení zakoupili hasiči v Brně nový hasičský žebřík a tehdy moderní ruční stříkačku firmy Ad. Hillers Wwe u. Sohn, Brünn (Brno). Na místě staré studny postavili v roce 1890 hasičskou zbrojnici.

Počet členů se stále zvyšoval. V roce 1913 bylo do sboru zapojeno šestasedmdesát členů. Hasiči měli několikrát příležitost přesvědčit ostatní obyvatele o své užitečnosti. „Požárů neubývalo, ani když lidé stavení přestavěli na zděná.

Během světových válek spousta členů zahynula v bojích. Po druhé světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta. Původní spolek se tedy rozpadl. Při osídlování Sudet do Banína postupně přicházeli noví lidé. Drobní čeští řemeslníci a sedláci činnost hasičstva obnovili v roce 1948.Technika

Po původním hasičském spolku zůstala hasičská technika. První čeští hasiči našli ve zbrojnici motorovou stříkačku Flader a hasičský vůz, do kterého se zapřahal pár koní. Kočár se bohužel nedochoval. Stříkačku hasiči převáželi pomocí traktoru. Novou stříkačku dostali hasiči v roce 1954. Ale i motorová PS16 zastarala. Od roku 1980 slouží motorová stříkačka typu PPS12. Historickou dvoukolovou ruční stříkačku někteří nadšenci v roce 2008 vyčistili a seřídili. Po víc jak sto letech je stále funkční.

První automobil měli hasiči k dispozici od roku 1956. Přestavěné nákladní auto americké armády značky Ford. V roce 1966 jej vystřídala Tatra 805 a v roce 2011 Avia 21.

Hasiči z Banína se podíleli a podílejí na likvidaci požárů nejen v Baníně, ale i v okolních obcích. K největším zásahům patřily požáry domů v Baníně v roce 1995 a v roce 2005. Několikrát zasahovali při požárech stohů slámy nebo suché trávy.
Členové sboru se také pravidelně účastní okrskových cvičení. V hasičských disciplínách dosáhli celé řady úspěchů. Na soutěžích v letech 2003 a 2004 obsadili první místa.

V srpnu 2009 oslavili banínští hasiči 120. výročí od založení hasičského spolku v obci. Při této příležitosti pořádali slavnostní odpoledne. Veškerou hasičskou techniku, i tu historickou, předvedli v plné parádě.

V současné době má sbor čtyřicet členů, z čehož jsou dvě ženy.

V roce 2004 dostal sbor Pamětní list ke 140. výročí založení dobrovolných hasičů v Čechách. Pamětní medaili vlastní také služebně nejstarší člen banínského sboru František Ducháček. Ve sboru je od roku 1957. V letech 1973 až 2003 zastával funkci velitele sboru, do roku 2005 byl členem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů ve Svitavách. Jeho uniformu zdobí celá řada ocenění. Mimo jiné i Řád svatého Floriána.

Zdroj: obecní kronikář Vladimír Velešík


Současnost

Složení zásahové jednotky

Svitavy mají 16 okrsků SDH, přičemž Banín spadá do 9. Okrsku – Vítějeves, tento okrsek má 8 sborů.

Velitel družstva: Ondra Antonín ml.

Zásahová jednotka Banín:

Velitel Pala Antonín
Strojník   Konečný Marek
Slezák Michal
Členové Ondra Jiří ml.
Loukota Zd. ml.
Konečný Pavel
Hladík Martin
Hladík Michal
Bureš Jaroslav

Banínský Sbor dobrovolných hasičů se každoročně účastní na přelomu května a června soutěže požárního sportu na hřišti ve Vítějevsi.

Dále pravidelně dvakrát do roka absolvují námětové cvičení.

loading