Obsah

KONKURZ

Typ: ostatní
BanínStarosta obce Banín vyhlašuje konkurz na nové vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Banín

Požadavky: 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele

 • odborná kvalifikace

 • znalost školských předpisů

 • občanská a morální bezúhonnost

 • dobrý zdravotní stav

 • organizační a řídící schopnosti

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • přehled o průběhu předchozích zaměstnání

 • strukturovaný životopis

 • koncepce dalšího rozvoje školy

 • výpis z rejstříku trestů

 • lékařské potvrzení o zdravotním stavu

Vše v českém jazyce, ne straší než 2 měsíce

 

 

Předpokládaný nástup - 1.srpna 2022

Přihlášku zašlete nejpozději do 31.5.2022 na adresu OÚ Banín

 

MŠ Banín


Vytvořeno: 27. 4. 2022
Poslední aktualizace: 27. 4. 2022 08:59
Autor: Josef Peterka