Bezpečnost v obci

V poslední době dochází k nárůstu trestné činnosti a to především ve věci vykrádání bytů a rodinných domů. Dále je také naše okolí stále vystavena nájezdům vykradačů aut, kdy snad není týden, aby poblíž nebylo vykradeno alespoň jedno vozidlo.

Dovolil bych si shrnout seznam doporučení, jak co nejvíce snížit riziko vykradení ať už vaší nemovitosti nebo vozidla. V první části se dozvíte, jak toho dosáhnout s nulovými finančními náklady, ve druhé některé možnosti, které nabízí trh v současné době.

Ochrana nemovitostí:

1) Vždy zamykejte vstupní dveře, v případě, že nejsou zamčené, je možné je otevřít během pár vteřin,

2) nikdy nenechávejte v noci otevřená okna (ani v poloze tzv. ventilačky) v místnostech, v nichž nejste fyzicky přítomni, v případě nepřítomnosti v bytě nebo domě vždy všechna okna před odchodem zavřete,

3) všímejte si svého okolí, pohybu podezřelých osob nebo vozidel, případné informace o jejich výskytu si zapište a předejte PoliciiČR na lince 158,

4) v případě, že je vaše nemovitost vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením,používejte ho.

Ochrana vozidel:

1) nikdy nenechávejte v odstaveném vozidle žádná zavazadla (i když neobsahují nic cenného – to zloděj neví a i škoda na

rozbitém okně může být několikatisícová),

2) nikdy nenechávejte v odstaveném vozidle elektronická zařízení, jako jsou například mobilní telefony, přenosné navigace,

notebooky,

3) v případě, že je vozidlo vybaveno zabezpečením, ať už mechanickým nebo elektronickým, používejte ho,.

4) všímejte si svého okolí.

Možnosti zvýšení ochrany nemovitostí pomocí pořízení:

1) elektronického zabezpečovacího zařízení (alarmu), u kterého je možné rozdělit funkci hlídání tak, že lze například hlídat pouze plášť budovy nebo pouze spodní patro, ve kterém přes noc nejste, alarmy existují jak v drátové tak bezdrátové verzi, dále je alarm možné napojit na pult centrální ochrany a nemovitost tak může být hlídána 24 hodin denně,

2) bezpečnostních fólií na okna, které ztíží rozbití okna

3) předokenních rolet nebo mříží, které ztíží možnost vstupu oknem

Možnosti zvýšení ochrany vozidla pomocí pořízení:

1) elektronického zabezpečovacího zařízení (alarmu), u kterého je dále možné poslat informaci o poplachu například pomocí

SMS, případně ho napojit na alarm u nemovitosti,

2) bezpečnostních fólií na okna, které ztíží rozbití skla,

3) mechanického zabezpečení proti odcizení vozidla, většinou se jedná o zámek řadicí páky,

4) vyhledávacího systému, který v případě odcizení vozidla pomůže jeho nalezení. Výše uvedená zařízení je samozřejmě možné kombinovat a tím můžete dosáhnout vyššího zabezpečení. 

 

Pachatelé veškeré trestné činnost se v dnešní době pohybují převážně v motorových vozidlech !!!

Spatříte – li osobu, která něco spáchala, nebo je Vám jenom podezřelá a nemá na daném místě co dělat, opište, nebo zapamatujte si jeho registrační značku a tu sdělte i anonymně na bezplatnou linku Policie ČR.

158