V Baníně se slavnostně rozsvítil vánoční strom 8. 12. 2012.