30.dubna 2011 se v Baníně konal tradiční zájezd, který pořádal OBECNÍ ÚŘAD – BANÍN.