V Baníne proběhl letos 1. ročník indiánského léta s velkou účastí místních i přespolních dětí.