OBECNÍ ÚŘAD BANÍN

Obecní úřad Banín – 461 521 138

Záchranná služba – 155

Hasiči – 150

Policie ČR – 158

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE

Teplého 1526, 530 02 Pardubice

tel. 950 570 111, fax 950 570 108, www.hzspa.cz, epodatelna@pak.izscr.cz

KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KOPIS

tel. 950 570 113

fax 950 570 108

mob. 725 090 510

kopis@pak.izscr.cz

velitel požární stanice Svitavy

mjr. Bc. Radek Svojanovský

tel. 950 575 197

mob. 724 180 202

radek.svojanovsky@pak.izscr.cz

velitel požární stanice Polička

npor. Bc. Miroslav Kubík

tel. 950 577 197

fax 724 180 198

miroslav.kubik@pak.izscr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Na spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

ústředna 974 561 111, fax 974 561 228, krp.pu@mvcr.cz

SVITAVY – ÚZEMNÍ ODBOR PČR

vedoucí odboru 

plk. Jaroslav Krůl

tel.1 974 578 221

tel.2 974 578 232

fax 974 578 900

mob. 724 183 747

pcrkrsy@mvcr.cz

zástupce vedoucího odboru

plk. Mgr. Libor Bauer

tel. 974 578 222

fax 974 578 900

mob. 724 183 746

pcrkrsy@mvcr.cz

operační středisko 158

tel.1 974 578 101

tel.2 974 578 102

fax 974 578 108

mob.1 725 093 310

mob.2 725 093 311

tisková mluvčí 

por. Bc. Hana Kaizarová

tel. 974 578 212

fax 974 578 900

mob. 720 166 709

tisksy@mvcr.cz

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBAPARDUBICKÉHO KRAJE

Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

466 034 107, fax 466 034 109, www.zzspak.cz, zzs@zzspak.cz

vedoucí lékař územního odboru Svitavy 

MUDr. Igor Paar

tel. 461 723 600

fax 461 723 644

mob. 725 600 311

paar@zzspak.cz

vrchní sestra Svitavy 

Dana Vlasáková

tel. 461 723 604

mob. 725 600 318

vlasakova@zzspak.cz

výjezdové stanoviště Svitavy 

MUDr. Marek Vaněčka

tel. 461 723 608

fax 461 723 607

mob. 725 600 312

vanecka@zzspak.cz

staniční sestra Svitavy 

Markéta Pešová, Dis

tel. 461 723 643

fax 461 569 315

mob. 725 600 319

m.pesova@seznam.cz

výjezdové stanoviště Polička 

MUDr. Roman Gapa

tel. 461 722 700 Kl. 135

mob. 725 600 341

roman.gapa@seznam.cz

staniční sestra Polička 

Božena Kopecká

tel. 461 722 700 Kl. 240

725 600 348

mamau@centrum.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

ústředna 466 052 711, fax 466 052 734, www.suspk.czinfo@suspk.cz

Cestmistrovství Polička 

Václav Obolecký

tel. 461 729 632

fax 461 721 965

mob. 606 609 338

vaclav.obolecky@suspk.cz

Cestmistrovství Svitavy 

Petr Hanzal

tel. 461 535 363

mob. 721 951 348

petr.hanzal@suspk.cz

SPOJENÍ S NEPŘETRŽITOU SLUŽBOU

Cestmistrovství Polička 

tel. 461 721 965

mob. 606 449 580

dzspo@suspk.cz

Cestmistrovství Svitavy 

mob. 721 951 291

mob. 606 449 583

tel. 461 535 363

dzssy@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJESE SÍDLEM V PARDUBICÍCH

U Divadla 828, 530 02 Pardubice

466 052 338, fax 466 052 347, www.khspce.cz, sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Husova 1747, 530 03 Pardubice

466 768 670, fax 466 263 101, www.svscr.cz, kvse@svscr.cz

Inspektorát Svitavy

MVDr. Jiří Hrdonka

tel. 461 615 741

fax 461 613 997

mob. 777 783 314

j.hrdonka.kvse@svscr.cz

MVDr. Jiří Teplý

tel. 461 615 741

fax 461 613 997

mob. 777 783 318

j.teply.kvse@svscr.cz

MVDr. Jaroslava Sobková

tel. 461 615 741

fax 461 613 997

mob. 777 783 303

j.sobkova.kvse@svscr.cz

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Palackého 2659
530 02 Pardubice

tel. +420 466 797 303, fax +420 466 797 320, podatelna590000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: 8rtnz5p

ředitel CÚ

plk. Mgr. Jiří Pražák

1. zástupce ředitele CÚ

plk. Ing. Bc. Roman Šťovíček

Úřední hodiny a úřední doba pro styk s veřejností:

Po, St 08:00 – 17:00

Úřední doba:

Út, Čt 08:00 – 15:00
08:00 – 14:00

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK SVITAVY

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK SVITAVY

Nerudova 20, 568 02 Svitavy

tel. 461 532 389, fax 461 532 389, svitavy@cervenykriz.eu, www.svitavy.cz/cckriz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ SVITAVY

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ SVITAVY

Lanškrounská 2, 568 02 Svitavy

tel. 461 533 793, mob. 725 856 170, oshsvitavy@cmail.cz

starosta

Josef Jiruše

tel. 461 533 793

fax. 776 377 218

josefjiruse@seznam.cz

náměstek starosty 

Josef Bidmon

tel. 608 779 060

j.bidmon@seznam.cz

SVITAVY, OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

KONTAKTY A SPOJENÍ – SVITAVY, OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

MěÚ Svitavy

T.G.Masaryka 35,

568 02 Svitavy

Mgr. David Šimek – starosta

tel. 461550300

fax 461533355

mob. 732504588

starosta@svitavy.cz

JUDr. Miloš Vízdal – místostarosta

tel. 461550301

fax 461533355

mob. 605928620

milos.vizdal@svitavy.cz

Bc. Lubomír Dobeš – tajemník úřadu

tel. 461550302

fax 461533355

mob. 606884871

lubomir.dobes@svitavy.cz

Bc. František Moravec – tajemník bezpečnostní rady obce

tel. 461550480

fax 461535219

mob. 602775803

frantisek.moravec@svitavy.cz

Ing. Václav Košnar – pracovník povodňové komise

tel. 461550250

fax 461532141

mob. 724186242

vaclav.kosnar@svitavy.cz

Ing. Marek Antoš – vedoucí odboru životního prostředí

tel. 461550240

fax 461532141

mob. 602108520

marek.antos@svitavy.cz

PRO SENIORY

PRO SENIORY

Život 90 Senior telefon – 800 157 157

Elpida – Linka seniorů – 800 200 007

Bílý kruh bezpečí – 257 371 110